NISA

Klausul 1

DATASIKRING

Nissan Nordic, Dansk filial af Nissan Nordic Europe Oy, Finland ('Nissan') er undergivet den danske persondatalov. Ved frivilligt at sende oplysninger til Nissan accepterer du, at oplysningerne ikke er fortrolige, og at Nissan må beholde og anvende disse oplysninger nu og fremover til at yde de aftalte tjenester. Nissan må også videregive oplysningerne til andre medlemmer af Nissan-koncernen og andre selskaber, hvis det er nødvendigt for dette formål. Hvis du foretrækker ikke at modtage sådanne tjenester, bedes du venligst orientere Nissan om, at du ønsker at frabede dig at modtage sådanne tjenester. I henhold til persondataloven har du ret til indsigt i og til at berigtige de personoplysninger, som Nissan har registreret om dig. Kontakt venligst Nissan, hvis du ønsker nærmere oplysninger herom:

Nissan Nordic Europe Oy

Customer Service

PL 45

02151 Espoo

Finland

Klausul 2

GENERELLE RETTIGHEDER

Alt materiale på denne webside (herunder, men ikke begrænset til, bilmodeller, tegninger, fotos, billeder, tekster, slogans, film, videosekvenser med eller uden lyd, og andre dokumenter tilgængelige på denne webside) tilhører Nissan Nordic Europe Oy og/eller dets datterselskaber (samlet "Nissan") eller en tredjepart, som har givet Nissan en begrænset tilladelse til at bruge det.

Alt materiale på denne webside må kun blive:

- genoptrykt, udsendt eller offentliggjort online af lovlige, professionelle nyheds­­-bureauer til redaktionel anvendelse,

- læst og kopieret af brugeren til privat, ikke-kommerciel anvendelse.

Enhver anden anvendelse er strengt forbudt uden Nissans forudgående skriftlige tilladelse.

Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Klausul 3

SIKRING AF PERSONLIGE DATA

Ikke personhenførbare oplysninger om dig kan blive indsamlet automatisk, når du bruger websiden (f.eks. den type internet browser du bruger, eller fra hvilken webside du kom). Du kan ikke identificeres ud fra disse oplysninger, men det hjælper Nissan med at forbedre websiden (f.eks. ved at se, hvilke sider som er populære og hvilke ikke er populære). Når du besøger websiden, kan der blive gemt data på din computer automatisk ved hjælp af funktionen kendt som en "cookie". En "cookie" betyder, at du ikke behøver at genindtaste oplysninger hver gang, du kommer til websiden. Din computer kan muligvis indstilles til at blokere for "cookies", hvis du ønsker detDen teknologiske udvikling betyder, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger, og at du og dit privatliv fortsat vil blive bedre beskyttet. Den teknologiske udvikling betyder, at sikkerhedsforanstaltningerne er på plads og fortsat forbedrer beskyttelsen af dig og dit privatliv.